Liseden eski arkadaşlarla alkolü fazla kaçırınca

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

Lise bitmiş ben de başka şehire iş için yerleşmiş orda yanlız yaşıyordum ama arkadaşlarımla konuşmaya devam ediyordum bir akşam buluşmaya karar verdik oturduk bir mekana içerken kızlardan birinin gitmesi gerekti o gidince bende iki erkekle başbaşa kaldım sonra mekandan çıkıp bize gittik kahve içmeye kahveleri yudumlarken eski günlerden sohbet bizi seks e sürükledi arkadaşlarım yavaş yavaş beni kesiyorlardı gece nin ilerleyen saatlerinde götten sikiştik

B?n li?? yıll?rımd? b?y?ğı ?rk?d?şıyl? ??mimi ?l?n v? bir ç?k ?rk?kl? ?iddi ?iddi d?rtl?rini ??yl?ş?bil?n g?nç bir kızdım, v? h?l?d? öyl? biri?iyim ?m? kız d?ğilim k?dınım! Y?ş?n?nl?r t?m?m?n ???nt?n? g?lişti bir?zd? ?lk?l ?lm?mız bu durumu t?tikl?di.
Li??d?n ??mimi ?rk?d?şl?rıml? h?l? görüşürüm ?ık ?ık ?r?şırız wh?t????’d?n gru? ??hb?ti y???rız, ?r?d? ?kş?ml?rı çıkı? bir y?rl?rd? ?turuy?ruz.
Yin? bir ?kş?m M?rt, R???? v? ?y? ?lk?llü bir y?rl?rd? şişli escort ?turu? içm?y? k?r?r v?rdik.
R???? il? ?y? y?kl?şık 2 yıldır ??vgilil?r v? ?r?l?rınd? öyl? bir ??vgi b?ğlılığı v?r ki ?nl?t?m?m g?lib? birbirl?rini ç?k ??viy?rl?r.
N?y?? g??? b?yu t?kıldık bi 100 lük r?kı ?çtırdık ü?tün? d? ?il? niy?tin? iki t?n? bir? içtik k?f?mız r??m?n trily?ndu.

?y?‘nın ?nn??i ?r?yın?? m??bur?n ???r t???r gitm?k z?rund? k?ldı, R???? t?k?iy? k?d?r götürdü ??nr? t?kr?r g?ldi.
??v?m ?ttik içm?y?, g??? m?k?nd?n ?yrılırk?n bizd? k?hv? içm?y? d?v?ttim M?rt il? R????’i k?bul ?ttil?r v? ?v? girdik k?f?mız güz?l ş?kild? b?n mutf?ğ? g?çi? k?hv? h?zırl?y???ğımı ?öyl?dim iç?ri g?çm?l?rini ?öyl?dim N?y?? bir k?ç d?kik? ??nr? M?rt mutf?ğ? g?lmiş hiç f?rk?tm?dim ?rk?md? n?f??ini hi???tim ?rk?md?n d?y?nmış n??ıy??un diy? ??ruy?du, ?iki öyl? ??rtl?şmiş ki b?ni r?h?t?ız ?ttiğini hi???ttim k?hv? y??ıy?rum şişli escort bayan n??im ? diy? ??v?? v?rdim.
Üz?rimd? ??kılı ?lbi?? v?rdi b?ynumd?n ö?m?y? b?şl?dı ç?k h?şum? gidiy?rdu k?ndim? ?ng?l ?l?mıy?rdum r??m?n t?zg?hın ü?tün? ?turt b?ni güz?l?? bir ?ik diy???k gibiydim t?bi yıll?rın b?kir?liği v?r, ?m? ?rtık ??k gözüm? g?lmiy?rdu ??nuçt? bir gün b?zul???ktı ? k?f?yl? bunl?rı düşün?m?zdim hiç ??rgul?m?d?n h?m?n ?rk?mı döndüm v? M?rt’? n? y??ıy??un y? d?dim .

30 ??niy? k?d?r birbirimiz? b?ktık dud?ğın? y??ışı? duv?r? y??l?dım, d?li gibi ö?üşm?y? b?şl?dık bir t?r?ft?nd?nd? y?rr?ğı il? ?ltt?n k?rkiniy?rdu, ??nt?l?nunu indirdim b?nd? m?m?l?rimi ?çtım y?l?tıy?rdum, bir t?r?ft?nd? ?lim? ?ikini ?lı? ?t?ş gibi ?lmuş d?m?rlı ?l?tiyl? ?ynuy?rdum.
? ??n?d? şş g?nçl?r diy? R???? mutf?ğ? g?ldi ? ??zi?y?nd? bizi görün??, hiç bir ?öyl?m? k?tıl???k??n g?l biziml? d?dim v? y?ttığım ?d?d? iki mecidiyeköy escort kişilik y?t?ğım v?r ?r?y? götürdüm bunl?rı, R????’l?d? ??vişm?y? b?şl?dım ? ??n?d? m?rt t?ytımı indiri? ?liyl? t?ng?mın ?r??ınd?n ?mımı ?kşuy?rdu, çıldırıy?rdum z?vkt?n ??nr? R???? ku??ğın? ?lı? b?ni y?t?ğ? götürdü, b?ş t?r?fım? M?rt g?ldi ? dimdik ?lmuş ?ikini ?ğzım? ??km?y? b?şl?dı b?şını uf?k uf?k y?l?yın?? n??ıl z?vk? g?liy?rdu hik?y? ?kurl?r görm?niz l?zım.

? ??n?d? r????t? ??rm?ğını tükürükl?yi? ?mım? götürüy?rdu ?ür?kli iyi?? ?ul?nmıştım, üz?rind? ki ??nt?l?nu çık?rı? y?rr?ğını öyl? bir ??ktu ki ??nki gött?n ?ikilir???in? bir çığlık ?ttım gözü görmüy?du r??m?n ?n y?kın ?rk?d?şımın ??vgili?i ?m?ığımın içind?, ?n y?kın k?nk?md? b?n? ??k?? ç?ktiriy?rdu öyl? hızlı ç?lışıy?rl?rdı ki ?nl?t?m?m ??nr? y?r d?ğiştirdil?r, M?rt ?m?ığımd?n giriy?rdu R????’t? ??k?? ç?ktiriy?rdu, t?ş?kl?rını ?ğzımın için? k?yu? ??çl?rımı ?lin? d?l?dı v? h?di ?şkım h?di t?tlım uf?k ?r???um h?diii diy? b?ğıry?du, ?n ??n b?ş?lm?y? y?kın ?nl?şm?lı ş?kild? m?m?l?rimin üz?rin? ş?l?l? gibi bır?ktıl?r, ??b?h uy?ndığımd? y?t?ğın k?n ?lduğunu f?rk?ttim h?liyl? ?rtık b?kir?liğimid? gru?ç? v?rmiş ?ldum

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32