İş yerindeki kadın beni kendine aşık etti

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Beautiful Position

Evliliğim görücü usulu olduğu yolds.
com için evdeki ilişkimiz seks den başka bir şey değildi tek yaptığımız yatmak ve aynı evde yaşadığımız için bir birimize saygı duymaktı çalıştığım yere yeni bir kadın girmişti güzel alımlı biriydi onunla yakınlık kurmaya başladım onunla sohbetlerimi artırıp onunla yatmak için can atıyordum akşamları beraber çıkart durağa kadar beraber giderdik bir kaç ay böyle sürdü bir akşam geç çıkınca ben istersen seni bırakım dedim evinin önüne geldik gel bir şeyler ikram edim dedi evdekiler kızmasın deyince gerçek ortaya çıktı

Yin? bir m???i günüydü ?kş?m işt?n g?ç çık???ktık bu durum ??lın? b?kılır?? b?nim h?şum? gidiy?rdum çünkü ?yl?’y? iyid?n iyiy? k??tırmıştım ?kş?mın ?lm??ını i?t?miy?rdum.
Uzun bir günün ?rdınd?n ?kş?m ???t 22.
00 ?lmuş v? m???i ??n? ?rmişti.
?yl? ?v? n??ıl gid???ğini düşünm?y? b?şl?mıştı ?nun bulunduğu y?r bir?z k?n?r bir m?h?ll?ydi v? ?r?y? g??? g?ç ???tl?rd? y?lnız gitm?k ??k t?kin d?ğildi.
B?n kib?rlık ?d?r?k ?nu ?vin? bır?k?bil???ğimi escort mecidiyeköy ?öyl?dim k?bul ?d???ğini t?hmin ?tmiy?rdum ?m? k?bul ?tmiş b?ni ?v? bır?k?bilir?in d?miştim ?ll?hım ??vinçt?n uç???k gibiydim ?m? bir türlü b?lli ?d?miy?rdum ?tm?m?k z?rund?ydım.

G?lib? b?n ?yl?’ y? iyi?? ?şık ?luy?rdum.
N?y?? işt?n çıktık v? ?t?bü?? birlikt? bindik b?n ?vini bilm?diğim için ? n?r?y? gid?r?? ?nun y?nınd? ?nunl? gidiy?rdum ?vin? v?rm?mız 1 ???timizi ?lmıştı v? ???t y?kl?şık 23:30 ?lmuştu.
Ev? g?lm?mi ?öyl?di bir k?hv? içi? dön?r?in d?di ?lm?z d?dim ?nn?n b?b?n y?nlış ?nl?r h?yır d?di y?nlış ?nl?m?zl?r çünkü b?n y?lnız k?lıy?rum ş?şırmıştım bunu d?h? ön?? hiç ?öyl?m?mişti bilmiy?rdum i?t?m?iz?? k?bul ?ttim iç?ri girdik bir k?hv? y??tı g?tirdi birlikt? içiy?r h?m d? ??hb?t ?diy?rduk.
B?n d?y?n?m?yı? ??rdum n?d?n y?lnız k?ldığını ? d? ?nl?tm?y? b?şl?dı.

??lınd? yurtt? büyümüş v? ??nr? ?vl?nmiş k????ı ?nu dövüy?rmuş v? b?ş?nmışl?r şimdid? ?nd?n k?çıy?rmuş escort şişli kim??nin bulm?m??ı içind? bunu kim??yl? ??yl?şmıy?rmuş.
??rk?n y?ş?dıkl?rının h???ini b?n? ?nl?ttı b?n iyi?? ı?ınmıştım ?n? v? ?rtık d?y?n?mıy?rdum duygul?rımı ?nl?tm?m l?zımdı ?n? v? ??tl?dım y?kl?ş?r?k ?n? ?şık ?lduğumu ?öyl?dim.
Gözl?rim? b?ktı v? ?ynı ş?yi hi???ttiğini ?öyl?di uzun z?m?ndır b?nim b?ktığım gibi b?n? b?kıy?rmuş v? b?n ?vli ?lduğum için k?ndini uz?k tutuy?rmuş b?n bunu duydukt?n ??nr? k?ndimd?n iyi?? g?çmiştim ?turduğum y?rd?n k?lktım v? ?yl?’yı ku??kl?dım bir?z t?dirgin ?ldu ?m? ? d? b?n? ??rıldı ? n?kt?d?n ??nr? bizi kim?? tut?m?zdı v? öyl?d? ?ldu dud?kl?rın? y??ışı? ?mm?y? b?şl?dım ? k??? m?m?l?ri ?rtık ?vuçl?rımd?ydı.
H?m dud?kl?rını ö?üy?r h?m d? m?m?l?rini götünü ?kşuy?rdum b?n? gitm? bur?d? k?l d?di.
B?nd? k?bul ?ttim k?rımı ?r?dım m???inin g?ç bit???ğini ? ???tt?n ??nr?d? g?l?m?y???ğimi ?r?d? k?l???ğımı ?öyl?dim.
??h? ??nr? ?nun y?t?k ?d??ın? gittik b?ni it?kl?mişti y?t?ğ? d?ğru escort taksim v? ?ırt ü?tü y?t?ğ? düştüm.

H?m?n üz?rim? ?b?ndı ö?üy?rdu b?ni ?ş?ğı d?ğru in?r?k ??nt?l?numu v? kil?dumu çık?rdı b?nim ?l?t dimdik ?y?kt?ydı v? t?ş?kl?rd?n y?l?m?y? b?şl?dı ?ikimi iyi?? ?ğzın? ?lmıştı ?d?t? dış?rıd?n görünmüy?rdu dud?kl?rının ?r??ınd? ??k?? ç?kiy?rdu d?h? ??nr? vü?udumu y?l?m?y? b?şl?dı.
Yuk?rı d?ğru g?ldikt?n ??nr? ?ikimin üz?rin? h?fif h?fif ?turu? k?lkm?y? b?şl?dı ? ?r? ikimiz bird?n üz?rimizd?kil?ri fırl?tı? ?ttık çırıl çı?l?ktık v? y?nıy?rduk ? ?rtık ?ikim? iyi?? ?turu? ?turu? k?lkıy?r t?m??yu hızl?ndırıy?rdu b?nd? ?nun m?m?l?rinin u?unu tutu? ç?kiy?rdum ??çl?rı yüzüm? k?d?r g?lmişti ?turu? k?lktıkç? d? z?vkt?n inliy?rdu d?h? b?ş d?kik? d?h? bu ??zi?y?nd? ?ikiştikt?n ??nr? b?n ?nu y?t?kt? d?m?lttım götü k???m?n bir k?r?uz gibi önümd?ydi v? mi? gibi k?kuy?rdu t?ni erotik hikayeler.
?rk?d?n ?mın? d?ğru ?ikimi ??ktum v? t?m??lu bir ş?kild? ?ikm?y? b?şl?dım ? d? ?liyl? ?ltt?n ?mın? m??türb??y?n y??ıy?rdu ?rtık iyi?? ?ul?nmıştı ?mı k?yg?nlıkt?n ?d?t? hi???tmiy?rdum bil?.
İkimizd? kudurmuş bir kö??k gibiydik ? d? uzun z?m?ndır ?ikişm?miş bun? h??r?t k?lmıştı b?lliydi.
B?n d? hiç bu k?d?r z?vk ?ldığım bir ş?kild? ?ikişm?miştim.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32