Bizimki zengin adamın metresi oldu hoşuma gitti

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Babes

Ben normal gelir kaynağı olan sıradan yolds.
com biriyim aldığım kız ise zengin bir ailenin kızıydı yüksek geliri olan bol alışveriş yapan yokluk görmemiş sonradan işleri kötü gidince iflas etmişler durumları kötü olunca o duruma alışamamıştı benle evlenmişti birlikteliğimiz iyiydi o zengin hayatından kopamamış öyle yaşamaya çalışıyordu yıl dönümümüz için onu güzel bir geçe clubune götürmeye karar verdim beraber gittik mini elbise giymişti çok seksiydi mekana gittik almadılar zengin bir adam geldi bizi içeri aldı sonrası zaten içkilerimizi yudumladıkça oldu

Nu?r?t b?y ?nl?ttığı hik?y?l?rd? ç??kınlığı k?nu?und? hiç ç?king?n d?ğildi.
?m? dir?kt ?l?r?k d? ??lin’? ??ılmıy?rdu.
S?kin v? ?ğır t?vrı ?n? gittikç? d?h? ç?k ??ygı duym?mızı ??ğlıy?rdu.
K?rım bu tür ?rk?kl?r? h?r z?m?n ilgi duy?rdı.
Nu?r?t b?yin ???ril?rin? gittikç? d?h? ç?k gülüy?r, ?nl?ttığı hik?y?l?r? g?r?ğind?n f?zl? ?lumlu t??ki gö?t?riy?rdu.
H?r h?lind?n ?nu ?tkil?m?y? ç?lıştığı b?lliydi.
Nu?r?t b?y g?r??n? ?ür?kli içkil?rimizi t?z?l?m??ini ?öyl?rk?n, biz? gö?t?rdiği ilginin b?nim d? h?şum? gittiğini hi???ttim…

Nu?r?t b?y bir ?r? biz?, “Siz k?yfiniz? b?kın, b?n bir?z ?yrıl???ğım!” d?di.
Y?kınımızd?ki bir grubun y?nın? gitti.
?nl?r k?nuşurk?n uz?kt?n ??yr?tm?y? b?şl?dık.
H?rk?? n? k?d?r ??ygı gö?t?riy?r, ön?m v?riy?rdu Nu?r?t b?y?.
K?rım gözl?rini ?n? dikmiş, “N? k?d?r ?tkil?yi?i biri.
??li gibi i?tiy?rum ?nu!” d?di.
? ?nd? ?rtık b?nim ?ng?ll?y?bil???ğim bir ş?y ?lm?dığını biliy?rdum .
K?rım kıvırt?r?k b?nd?n uz?kl?ştı.
??n? ?d?n k?l?b?lığın ?r??ın? k?rıştı.
H?rk??in ilgi?ini ç?km??i f?zl? ?lm?dı.

??lin’in ü?tünd?ki m?vi d?r mini ?lbi?? ?ütun gibi b???kl?rını ?öm?rtç? ??rgiliy?rdu.
Etr?ft? b?şk? ç?ki?i kızl?r ?lm??ın? r?ğm?n, bütün ?rk?kl?rin ilgi?i ?nd?ydı.
??n? ?d?rk?n in???ik kum?şın ?ltınd? titr?y?n diri göğü?l?rinin ?üty?n?iz ?lduğu b?lliydi.
Etr?fınd?ki ?rk?kl?rin ??yı?ı kı?? z?m?nd? üç ?lmuştu.
Uzun d?lg?lı ??rı ??çl?rı d?ğılırk?n ışıkt? ??rlıy?rdu.
Yuv?rl??ık çıkık ?????u h?r ??lınışınd? b?şk? bir güz?l görünüy?rdu.
??lin ?tr?fınd?ki ?rk?kl?r? ??? v?rirk?n, ?r? ?ır? d? Nu?r?t b?y? ç??kın b?kışl?r ?tıy?rdu.
İ?t?diğinin Nu?r?t b?y ?lduğu ?şik?rdı.

Nu?r?t b?y bir ?ür? ??nr? i?ind? ?lduğu gru?t?n ?yrılı? y?nım? g?ldi.
B?niml? b?r?b?r k?rımı ??yr?tm?y? b?şl?dı.
B?n? dönü?, illegal bahis “K?rın t?m bir f?l?k?t.
Ç?k ??k?i.
L?lit? gibi!” d?di k?ndind?n ?min bir gülüm??m?yl?.
S?nki k?rımd?n d?ğil d?, ??tış? çık?rdığım bir f?hiş?d?n b?h??diy?rdu.
Ç??ukç? bir ??vinçl? gülüm??y?r?k, “T?ş?kkür ?d?rim.
Öyl?dir b?nim k?rım!” d?dim.
S?vin?im k?rımın i?t?diği ?luy?r diy? miydi, y?k?? b?nim d? ??ygı duyduğum biri ?nd?n h?şl?ndı diy? miydi bil?m?dim.

15-20 d?kik? ??nr? Nu?r?t b?y gözünü ?yırm?d?n izl?diği k?rım? ?liyl? g?l iş?r?ti y??tı.
K?rım d?n? ?tm?y? d?v?m ?d?r?k diğ?r ?rk?kl?rin ?r??ınd?n ?üzülü? y?nımız? g?ldi.
Yük??k ???li müzikt?n ???ini duyur?bilm?k için k?rımı b?lind?n tutu? kul?ğın? b?ğır?r?k, “N? k?d?r güz?l d?n? ?diy?r?un ??n!” d?di.
??lin müziğin ritmiyl? h?l?n ?yn?tı? durduğu k?lç?l?rınd? ?kş?r???ın? d?l?ş?n ?l? ?ldırm?d?n, “Güz?l d?n? ?d?rim.
Öz?llikl? h?şum? gid?n bir ?rk?ğin önünd? ?lur??m!” diy?r?k y?nıtl?dı.
Nu?r?t b?y ??nki ?nl?m?mış gibi, “Kimmiş ? ş?n?lı ?rk?k?” diy? ??rdu.
??lin ?lini uz?tı? Nu?r?t b?yin k?lç??ını ?kş?y?n kür?k gibi ?lini tuttu, ?ım?ıkı ?????un? b??tırdı v? gözl?rinin için? b?k?r?k, “Sizin!” d?di.

Nu?r?t b?y z?t?n gör?bildiği ş?yi k?rımın ?ğzınd?n duym?kt?n mutlu gülüm??di.
N? b?nd?n, n? d? ?tr?ft?kil?rd?n ç?kiniy?rl?rdı.
??lin ?rtık k?nuşurk?n ?n? d?kunuy?r, gözl?rinin için? b?kıy?r, g?nç kız gülü?ükl?riyl? v? ?r?d? i?t?rik k?hk?h?l?r il? ?ü?lüy?rdu ?özl?rini.
Bu h?l? g?ldiğind? k?rımın k?rşı?ınd?ki ?rk?ğ? t??lim ?lduğunu biliy?rdum.
Y?şlı kurdun d? bunu b?nd?n ç?k d?h? iyi bildiğind?n hiç şü?h?m y?ktu.

Nu?r?t b?yin ?rk?d?şı ?lduğunu t?hmin ?ttiğim bir y?şıtı bir ?rk?k y?kl?şı?, “N??ıl?ın Nu?r?t?” diy?n? k?d?r bir birl?rin? kur y??m?y? d?v?m ?til?r.
Nu?r?t b?y ?rk?d?şını b?şınd?n ç?buk ??vm??ını bildi.
S?nr? d? k?rımın ?lind?n tutu?, “G?lin ç??ukl?r, d?h? ??kin bir y?r? gid?lim!” d?di.
Nu?r?t b?y ??lin il? ?l ?l?, b?n d? y?nl?rınd?, çıkış? d?ğru yürüdük.
Ş?f g?r??n y?nımız? g?lin??, Nu?r?t b?y k?rımın ?lini bır?ktı, ??bind?n k?lın bir ?üzd?n çık?rdı.
N?rd?y?? b?nim 2 ?ylık m??şım k?d?r ?l?n h???bı öd?di.
S?nr? d? g?r??nund?n v??tiy?rin? k?d?r Yüzlük b?nkn?tl?r h?lind? b?hşişl?r d?ğıt? d?ğıt? m?k?nın k??ı?ın? k?d?r g?ldik.
S?nırım bizim için bu ??n d?rb? ?ldu.
K?rıml? göz göz? g?ldik bir ?n, k???m?n k???m?n ?çılmıştı gözl?ri, illegal bahis siteleri ?d?mın d?ğıttığı ??r?l?rı gördükt?n ??nr?.

Nu?r?t b?yin ?r?b??ı h?m?n g?ldi.
S?n m?d?l, k???m?n, ?iy?h bir ?r?b?ydı.
Şöför ?rk? k??ıyı ?çtı.
Nu?r?t b?y ??lin’i n?zikç? ?r?b?y? bindirdi.
K?rım ??n d?r??? h?şnut, mini ?t?ğinin k??ıkl?rın? k?d?r ?çılm??ın?, ş?för d?hil h??imizin kül?dun? k?d?r görm?miz? ?ldırm?d?n r?h?t h?r?k?tl?rl? g?çti, ?turdu.
Nu?r?t b?y k?ndi?i d? bindi.
B?n d? ?rk?l?rınd?n binm?y? y?lt?ndim, ?m? şöför kib?r?? b?ni ön k?ltuğ? yön?ltti, “Bur?d? d?h? r?h?t ?d?r?iniz b?y?f?ndi!” d?di.
Bir?z b?zul?r?k, “H?, t?bii…” d?dim.
Ön k?ltuğ? ?turdum.
?r?b? y?ni d?ri k?kuy?rdu.

S??l?ri k??ildiğind? ö?üştükl?rini ?nl?dım.
Y?n gözl? ş?för? b?ktım, yüzünd? ?i? bir ?ırıtm?yl? dikiz ?yn??ınd?n ?rk?d? ?l?nl?rı izliy?rdu.
K?ndimi kötü hi???ttim.
B?nim ?zgın fingird?k k?rım, u?uz bir f?hiş? gibi, ş?för? v? b?n? ?ldırm?d?n b?şk? bir ?rk?kl? ?rk? k?ltukt? fingirdiy?r, ??vişiy?rdu.
S?nr? gözümün önün? Nu?r?t b?yin b?rd? d?ğıttığı b?nkn?tl?r, k?lın ?üzd?nının görüntü?ü g?ldi.
B?ş v?rdim h?rş?y?, k?ndimi d?ri k?ltuğun r?h?tlığın? bır?ktım.

Y?l f?zl? ?ürm?di.
15 d?kik? ??nr? d?mir bir k??ıd?n giri?, güz?l bir vill?nın önünd? durduk.
Şöför h?m?n ini? ?rk? k??ıyı ?çtı.
Ön?? Nu?r?t b?y indi, ?lini uz?ttı v? ??lin’in inm??in? y?rdım ?tti.
B?n d? indim ?r?b?d?n.
N? y??m?m g?r?ktiğini bilmiy?rdum.
B?kçi ?lduğunu t?hmin ?ttiğim bir ?d?m ?vin y?n t?r?fınd?n k?ş?r?k g?ldi, “H?ş g?ldiniz Nu?r?t b?y!” d?di, vill?nın gö?t?rişli ön k??ı?ını ?çtı.
Nu?r?t b?y ??lin’in b?lin? ??rılı? iç?ri girdil?r.
B?n d? ?rk?l?rınd?n girm?y? y?lt?nirk?n, Nu?r?t b?y, “S?ni b?n ??nr? ç?ğır???ğım.
Şimdilik bur?d? b?kl?!” d?di.

Bir ş?y ?öyl?m?d?n ??t?l ??t?l durdum, ?rk?l?rınd?n b?ktım.
K??ı k???ndı.
Şimdi g?riy? dönm?m g?r?kiy?rdu, ?m? şöförl? yüz yüz? g?l???gimi düşün?r?k ut?ndım.
?nun d? b?kl?y???ği b?lliydi.
Şöförün, “G?l k?çum ?r?b?d? ?tur!” diy?n ???iyl? k?ndim? g?ldim.
?rtık b?n? b?y?f?ndi d?miy?rdu.
??tr?nu y?ktu ?rt?lıkt?.
Bu durum? ?şin? ?lduğu b??b?lliydi.
??k f?zl? göz göz? g?lm?m?y? ç?lış?r?k ?r?b?y? girdim.
?nunl? muh?tt?? ?lm?k i?t?miy?rdum.
Süklüm ?üklüm, k?nuşm?d?n ?turdum.

S???izliği ? b?zdu, “Y?ng? d? ??k h?şmuş.
K?rın canlı bahis siteleri mı?” d?di.
İ?t?k?iz??, “Ev?t…” d?dim.
Şöför, “Nu?r?t b?y böyl? uf?k t?f?k g?nç kızl?r? b?yılır.
Ç?ğu z?m?n böyl??i çıkmıy?r.
?nun için k?yifli görünüy?r bu ?kş?m…” d?di.
K?rımın güz?lliği, ??k?iliği ?nun d? h?şun? gitmişti ??nki.
H?ş, ??lin’in, ?ynı ?nd? h?m m??um b?kir?, h?m ??k?i f?hiş? ?l?bil?n görüntü?ünü görü? d? iç g?çirm?y?n, ?iki k?lkm?y?n ?rk?ğ? r??tl?m?mıştım y?…

Z?vk ?l???ğımı ?öyl?m??in? g?r?k ?lm?dığını, z?t?n ? ut?nç v?ri?i z?vki ?ldığımı ?n? itir?f ?d?m?dim.
?m? ?nl?mış ?l???k ki, “S???iz ?lur??n ??ni ?nl?rı duy?bil???ğimiz y?r? götürürüm.
” d?di.
“??ki…” d?dim uy??l??.
Eliyl? g?l iş?r?ti y???r?k yürüm?y? b?şl?dı.
?rk??ın? t?kıldım Evin ?rk??ın? d?ğru yürüdük.
Etr?ft? b?şk? bir ?v ?lm?dığı için ????izliğin içind? k?rımın h?ykırm?l?rı duyulm?y? b?şl?dı.
H?fif bir ışığın g?ldiği ikin?i k?tt?ki ??n??r?nin ?ltınd?ydık.
N? ç?buk b?şl?mışl?rdı.
N??ıl h?m?n k?rım böyl? b?? b?? b?ğırır h?l? g?lmişti?

K?rım n?rm?ld? ?ikilirk?n inl?rdi, ?m? böyl? b?ğırdığı ??k n?dirdi.
Z?vk h?ykırışl?rı yük??ldikç? ?ikimin k?lktığını, ??rtl?ştiğini hi???ttim.
Şöförün d? ?li d? ??ış ?r??ın? gitmişti.
??nt?l?nunun üz?rind?n ?ikini düz?ltti.
S?nr? d? ????iz??, “Üff… Ul?n ??nin ?r???u iyi b?ğırıy?r!” d?di v? ??nt?l?nunun ü?tünd?n y?r?ğını ?vuçl?yı? ?yn?m?y? b?şl?dı.
G?yri ihtiy?ri b?n d? ?ynı ş?yi y??tığımı f?rk ?ttim.
? d?h? f?zl? b?kl?m?di, ??nt?l?nunun k?m?rini çözdü, d?nuyl? birlikt? ?ş?ğı indirdi.
Elini tükrükl?yi?, dış?rı çık?n y?r?ğın? ??ılm?y? b?şl?dı.

?rtık k?ndimi ?ng?ll?y?miy?rdum, b?n d? ?ynı?ını y??tım.
??ılm?y? b?şl?dım.
Öyl? g?ri?, ?nl?tılm?z bir durumdu ki! K?ndimi t?nıy?mıy?rdum.
Bugün? k?d?r hiç t?nım?dığım bu ?d?ml? y?n y?n?, ??n??r?nin ?ltınd? k?rımın ?ikilirk?n çık?rdığı ???l?r? 31 ç?kiy?rdum.
Ş?för kul?ğım? y?kl?şı?, “???l? ?tm?… Nu?r?t b?y b?ş?lm?d?n uzun uzun ?ik?r ??nin k?rıyı! T?dını çık?r!” d?di.
Bir ş?y ?öyl?m?d?n b?şımı ??ll?dım.
Kul?kl?rımd? k?rımın çığlığı v? vü?utl?rının birbirin? ç?r?m??ının ???iyl? k?ndimd?n g?çiy?rdum…

Bir?zd?n k?rımın h?ykırm?l?rı ?rttı.
“??hhh! Nu?r?t’im! Erk?ğimmm! Sik b?ni!” diy? b?ğırdı.
?rtık ??d??? çığlık ?tıy?rdu.
K?rım g?liy?rdu.
Bir k?ç d?kik? ?ürdü g?lm??i.
?nun böyl? k?ndini k?yb?tmiş bir h?ld? b?ş?ldığını hiç duym?mıştım.
Nu?r?t b?y, “?ffff… ?mın? k?duğumun küçük ?r???u?u!” diy? ??luy? ??luy? b??ıy?rdu k?rım?.
“??r??ık?ın ?m?ık! Şimdi b?ni d? g?tir???k?in…” d?di, h?m?n ?rdınd?n d? böğürür???in? ???l?r çık?rt?r?k b?ş?ldı.

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32